Renovering

Ändring och flyttning av väggar. Golv-  och takmontage, tapetsering och målning.